Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielonogórska Konferencja Rektorów

Uczelnie regionalne zwierają szeregi i budują naukowe konsorcjum, które ma za zadanie wspierać ich interesy i pilnować stosownych zapisów w projektowanej - nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Rektorzy 22 polskich Uniwersytetów i Politechnik, zorganizowani w Zielonogórskiej Konferencji Rektorów spotkali się na posiedzeniu w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Założenia i ostateczny wydźwięk konferencji są jasno sprecyzowane. Chodzi o obronę interesów uczelni regionalnych, zwłaszcza w kwestiach ferowanych przez największe polskie Uniwersytety, mających fundamentalne znaczenie dla istnienia i rozwoju mniejszych ośrodków akademickich.

Drugie posiedzenie Zielonogórskiej Konferencji Rektorów powołało dwa zespoły robocze, których zadaniem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań, mających służyć rozwojowi uczelni i ich miejscu na edukacyjnej mapie kraju w kontekście szykowanego Prawa o Szkolnictwie Wyższym czyli tak zwanej "Ustawy 2.0".


http://www.uz.zgora.pl

16.02.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl