Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim oficjalnie zainaugurowano powstanie zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Inicjatorami i organizatorami tego przedsięwzięcia są Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dzisiejsze wydarzenie ma istotne znaczenie z punktu widzenia faktycznego współistnienia teorii i praktyki, otwierając nowe możliwości rozwoju zarówno na płaszczyźnie akademickiej jak i warstwie czysto praktycznej, co jest niezmiernie istotne w procesie kształcenia, zwłaszcza w perspektywie tworzenia nowego kierunku na Uniwersytecie jakim jest właśnie Fizyka medyczna.
Istotnym punktem dzisiejszego wydarzenia była prezentacja ultranowoczesnego akceleratora Varian, który znajduje się w Szpitalu Klinicznym. Jest to obecnie najnowocześniejszy na świecie sprzęt używany w radioterapii nowotworów.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl